Orbii si elefantul

Tradus de: Edda Greger/Rosina Hartmann

A fost odatā - asa povesteste Buddha - un rege în Benares. Întro bunā zi el a chemat ca bufoni la curtea sa cîtiva cersetori orbi din nastere si le-a poruncit, sā descrie un animal aflat înaintea lor. Regele a promis un premiu celuia, care va reusi sā descie cel mai bine animalul.

Primul apucînd animalul de un picior, a declarat, cā acest animal misterios are picioare ca o buturugā. Al doilea, care la prins de coadā, a declarat cā animalul subtire ca o sfoarā trebuie sā fie un sarpe. Iar al treilea a apucat animalul de ureche si a fost convins, cā este plan ca foaia unui palmier.

Si pentru cā niciunul nu a asculat vorbele celuilalt si pentru cā fiecare era convins cā numai el singur cunoaste adevārul, au început o ceartā nemaipomenitā si s-au despārtit fārā a se împāca.

Regele, care la început s-a distrat ascultînd vorbele celor 3 nebuni orbi, dobîndind întelepciune, a recunoscut, cā gîndirea, cunostintele si simturile sale sînt îndoielnice.

Asa ar trebui sā recunoastem si noi cā sîntem orbi si sā dezvoltām tolerantā fata de semenii nostri, sa mergem drumul spre acel Om, care acum 2000 de ani ne-a îndrumat: Ceea ce ati fācut pentru cel mai neînsemnat dintre fratii mei, ati fācut-o pentru mine.

înapoi